HINNAKIRI


Baashind kujuneb kalendrikuu kannete arvust. Kannete arvu moodustavad algdokumendid. Kanne on üks raamatupidamise konteering, mis koostatakse ühe majandustegevuse kirjendamiseks (nt ostuarve registreerimine, pangatehingu konteerimine, põhivahendi arvelevõtmine, palgaarvestus, intressi arvestus jne).
Erandiks on panga konto väljavõte, mille iga rida võrdub ühe kandega. 
alates 01.09.2017
Kannete arve ühes kuus baaspakettTeenuse hind ühes kuus
0-25€ 35.00
26-50€ 60.00
51-75€ 80.00
76-100€ 99.00
101-150€ 130.00
151-200€ 165.00
201-250€ 200.00
251-300€ 245.00
Üle 301kokkuleppel

Baaspakett sisaldab:
- raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)  
- algdokumentide kontroll ja töötlemine  
- müügiarvete ja laekumiste kajastamine programmis  
- ostuarvete ja tasumiste kajastamine programmis  
- arveldused aruandvate isikutega  
- sularaha arvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid)  
- põhivahendite arvestamine  
- TSD ja käibedeklaratsioonide esitamine maksuametile  
- aruannete (bilanss ja kasumiaruanne koostamine)  
- koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid (vajadusel)  
- püsiklientidel tasuta konsultatsioon kuni 1 tund  
- palgaarvestus kuni 3 töötajat
 
Lisateenuse nimetusHind €
Palga ja maksude arvestus 1 töötaja (alates 4 töötajast)3.75
Müügiarvete koostamine2.0
Pangaülekande tegemine kliendi arveldusarvelt0.5
Maksudeklaratsioonide esitamine paberkandjal13
Deklaratsiooni parandamine ja uue deklaratsiooni esitamine6.5
Statistika aruande koostamine ja esitamine (kuni 2 lk aruanne)12
Statistika aruande koostamine ja esitamine (alates 3 lk aruanne)24
Haiguslehtede edastamine elektroonselt 1 inimene2
Aastaaruande koostamine alates65-…
Bilansi ja kasumiaruande esitamine pangale, liisingule (kiirtöö)20
Arhiveerimine jooksev aastatasuta
Püsikliendi konsultatsioon (1h kuus)tasuta
Raamatupidamis- ja maksundusalane konsultatsioon mittepüsikliendile28
Töö kliendi asukohas28
Kliendi esindamine ametkondades28
Käibemaksukohustlaseks registreerimine28
Eelmiste perioodide raamatupidamise kontroll ja korrastamine (h)28
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine65
Lepingute koostamine (tööleping, laenuleping jne)10
Laoarvestuskokkuleppel

Alustavale ettevõttele 20% allahindlust teenuse hinnast 3 kuud.

Hinnakirjas mittekajastuvate teenuste tasu lepitakse kokku eraldi.

Hinnale lisandub käibemaks (20%)

HansaKontor OÜ jätab endale õiguse muuta hindu, kui selleks peaks vajadus olema.